PNJR czytanie z leksyką I

Russian Language - Reading and Vocabulary Workshop I

2022Z

Kod przedmiotu24S1-PNJRCZh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A.Pado , Start.ru, WSiP , 2006 2) A.Pado , Uspiech , WSiP , 2000 3) A.Gołubiewa, W.Czeczuga, P.Węcławiak , Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach , PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi