PNJR gramatyka z ortografią III

Russian Language - Grammar and Spelling Workshop III

2023Z

Kod przedmiotu24S1-PNJRGIIIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Д.Э. Розенталь, 750 упражнений по русскому языку, Оникс , 2003 2) Kowalska N., Samek D. , Ćwiczenia z praktycznej gramatyki języka rosyjskiego, REA, 2004 3) Gołubiewa A., Kowalska N., Ćwiczenia z praktycznej gramatyki języka rosyjskiego, PWN, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi