PNJR gramatyka z ortografią II

Russian Language - Grammar and Spelling Workshop II

2022L

Kod przedmiotu24S1-PNJRGIIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kowalska N., Samek D., Ćwiczenia z praktycznej gramatyki języka rosyjskiego, REA, 2004 2) Д.Э. Розенталь, 750 упражнений по русскому языку, Оникс, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi