PNJR gramatyka z ortografią IV

Russian Language - Grammar and Spelling Workshop IV

2023L

Kod przedmiotu24S1-PNJRGIVh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Розенталь Д.Э, Справочник по русскому языку, Москва, 2001 2) Kowalska N., Samek A., Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, REA, 2011 3) Gołubiewa A., Kowalska N. , Ćwiczenia z praktycznej gramatyki języka rosyjskiego, PWN, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi