PNJR gramatyka z ortografią I

Russian Language - Grammar and Spelling Workshop I

2022Z

Kod przedmiotu24S1-PNJRGIh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kowalska N., Samek D. , Ćwiczenia z praktycznej gramatyki języka rosyjskiego, REA, 2004 2) Gołubiewa A., Kowalska N, Ćwiczenia z praktycznej gramatyki języka rosyjskiego, PWN, 1999 3) Д.Э. Розенталь, 750 упражнений по русскому языку, Оникс, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi