PNJR kurs zintegrowany I

Russian Language - Integrated Course I

2021Z

Kod przedmiotu24S1-PNJRIh
Punkty ECTS 18,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Czeczuga, P. Węcławiak, Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, PWN, 2012 2) A. Gołubiewa, N. Kowalska, Русский язык сегодня, Agmen, 2000 3) J. Orzechowska, E. Pociechina, Азбучные истины, Olsztyn, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi