PNJR konwersacje II

Russian Language - Conversation Workshop II

2022L

Kod przedmiotu24S1-PNJRKIIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołubiewa A., Kowalska N., Русский язык сегодня, AGMEN, 1998 2) Chlebda B., Danecka I., Milutina T, Skrypt do PNJR dla studentów II roku, Uniwersytet Opole, 2008 3) Wierieszczagina I., Teksty z życia codziennego z dialogami, WSiP, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi