PNJR konwersacje IV

Russian Language - Conversation Workshop IV

2023L

Kod przedmiotu24S1-PNJRKIVh
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) В.К.Лебедев, Е.Н. Петухова, Деловая поездка в Россию, Златоуст, 2002 2) W. Galas, W. Gromulska, L. Hoffman, M. Polak-Jasieńska, Русский язык для деловых людей, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2004 3) E. Stefańska, В мире бизнеса, Poltex, Warszawa, 20016 4) J. Dobrowolski, Туры по России, Język rosyjski dla zaawansowanych, COIG, 2003 5) Д.А. Парнов, Секреты выбора профессии, Книжный мир, Москва, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi