Praktyczna nauka języka rosyjskiego - fonetyka praktyczna

Practical Russian language studies - practical phonetics

2022Z

Kod przedmiotu24S1-PNJRSFPpowh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Anchimiuk O , Praktyczny kurs fonetyki i wymowy języka rosyjskiego, Uniwersytet w Białymstoku, 2006 2) Chlebda B., Danecka I., Milutina T, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej, Uniwersytet Opolski, 2007 3) Orzechowska J., Pociechina H, Азбучные истины, UWM, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi