Praktyczna nauka języka rosyjskiego: gramatyka z ortografią II – czytanie z leksyką II – konwersacje II

Grammar and Spelling Workshop II, Russian Language - Conversation Workshop II

2022L

Kod przedmiotu24S1-PNJRfra3IIh
Punkty ECTS 0
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi