Praktyka zawodowa

Professional practical training

2023Z

Kod przedmiotu24S1-PPRZfrh
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, 1) -, -, -, - , -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi