Proseminarium kulturoznawcze

Culture Seminar

2022L

Kod przedmiotu24S1-PROKULTh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Сергей А. Вишняков, «Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство», , Флинта-Наука, 2012 2) Cергей А. Вишняков, «Культура России от древней Руси до наших дней (культуроведение России), Флинта-Наука, 2008 3) Алексеев А.И., Измозик В.С., Культурология. История культуры России , СЗТГУ, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi