Proseminarium literaturoznawcze

Literary Seminar

2022L

Kod przedmiotu24S1-PROLITh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Burzyńska A., Markowski M. P., 1) Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków , 2006 2) Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków, 2007 3) Culler J., Teoria literatury, Warszawa, 1998 4) pod red. D. Ulickiej,, Literatura, teoria, metodologia, Warszawa , 2001 5) pod red. H. Markiewicz i J. Sławiński (red.),, 5. Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, Kraków, 1976 , Znak, 2006 2) Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku. Antologia, Znak, 2007 3) H. Markiewicz, J. Sławiński (red.), Nowe problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, Wydawnictwo Literackie, 1992 4) M.P. Markowski, R. Nycz (red.), Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, Universitas, 2006 5) Z. Mitosek, Teorie badań literackich. Przegląd historyczny, Państ. Wydaw. Naukowe, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi