Scs

2022L

Kod przedmiotu24S1-SCSfrh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Karaś Halina, Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Materiały do ćwiczeń, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1998 2) Войлова К.А., Старославянский язык, Москва, 2003 3) Ремнёва М.Л., Старославянский язык, Москва, 2004 4) Груцо А.П., Старославянский язык. Учебное пособие, Минск, 2004 5) Груцо А.П., Старославянский язык. Практический курс, Минск, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi