Seminarium licencjackie i praca dyplomowa

BA seminar and thesis

2023Z

Kod przedmiotu24S1-SEMIPDI
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zbroińska Barbara, Piszę pracę licencjacką i magisterską: praktyczne wskazówki dla studenta, WSEPiNM , 2002 2) Szkutnik Zdzisław, Metodyka pisania pracy dyplomowej: skrypt dla studentów, Wydawnictwo Poznańskie , 2005 3) Dudziak A. / Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa, 2008 4) Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi