Stylistyka i kultura słowa III

Stylistics and the culture of the word

2022L

Kod przedmiotu24S1-SKSIIIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Афанасьева Н.А., Попова Т.И., Палитра стилей. Учебное пособие по стилистике русского языка для иностранцев, Санкт-Петербург , 2007 2) Makarewicz Helena, Pisanie po rosyjsku. Zasady, wzory, ćwiczenia, eremis, 2007 3) Świrepo Leon, Rosyjska korespondencja handlowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007 4) Голуб И.Б., Стилистика русского языка, Москва , 2006 5) Голуб И.Б., Упражнения по стилистике русского языка, Москва , 2006 6) Горшков А.И., Русская стилистика. Стилистика текста и функциональная стилистика, Москва , 2006 7) Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Секреты стилистики, Москва , 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi