Stylistyka i kultura słowa II

Stylistics and the culture of the word

2022Z

Kod przedmiotu24S1-SKSIIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Горшков А.И., Русская стилистика. Стилистика текста и функциональная стилистика, Moskwa, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi