Stylistyka i kultura słowa IV

Stylistics and the culture of the word

2023Z

Kod przedmiotu24S1-SKSIVh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Афанасьева Н.А., Попова Т.И., Палитра стилей. Учебное пособие по стилистике русского языка для иностранцев, Санкт-Петербург , 2007 2) Makarewicz Helena, Pisanie po rosyjsku. Zasady, wzory, ćwiczenia, eremis, 2007 3) Шимонюк М., Пособие по функциональной стилистике для студентов русской филологии, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005 4) Сиротина Т.Б., Научный стиль речи, Москва , 2003 5) Голуб И.Б., Стилистика русского языка, Москва , 2006 6) Голуб И.Б., Упражнения по стилистике русского языка, Москва , 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi