Stylistyka i kultura słowa I

Stylistics and the culture of the word

2021L

Kod przedmiotu24S1-SKSIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, PWN, 2010 2) Zdunkiewicz-Jedynak D. (red.), Ćwiczenia ze stylistyki, PWN, 2010 3) Wierzbicka E., Wolański A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Podstawy stylistyki i retoryki, PWN, 2008 4) Burnewicz Z., Górska L., Nowożenowa Z., Ćwiczenia ze stylistyki i kultury języka rosyjskiego, Gdańsk, 1994 5) Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi, PWN, 2007 6) Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi