Wstęp do literaturoznawstwa

Introduction to literary studies

2021Z

Kod przedmiotu24S1-WDLfrh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, Warszawa: WSiP, 1987 2) Głowiński M., Okopień-Sławińska A, Sławiński J.,, Zarys teorii literatury, Warszawa, 1991 3) Chojnacki A., Поэтика (Poetyka), Warszawa, 1980 4) Kulawik A., Poetyka. Wstęp do dzieła literackiego, Kraków, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi