Wykład monograficzny II

Monographic lecture II

2023L

Kod przedmiotu24S1-WMIIfrh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jurieniew R., Historia filmu radzieckiego, Warszawa, 1977 2) -, Кино. Энциклопедический словарь, Москва, 1986 3) -, Литература и кино, Сб. ст., , Москва-Ленинград, 1965
Literatura uzupełniająca
Uwagi