Wykład monograficzny I

Monographic lecture I

2023L

Kod przedmiotu24S1-WMIfrh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ndiaye I., Kobiey w historii Rosji, Olsztyn, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi