Wstęp do językoznawstwa

Introduction to linguistics

2021Z

Kod przedmiotu24S1-WSTEPDOJEfrh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Milewski Tadeusz, Językoznawstwo, PWN, 2004, s. 220 2) Bobran M., Doros A., Wstęp do językoznawstwa, Rzeszów, 1975, 1989 3) Bobrowski I., Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków, 1998 4) Bojar B., Zarys językoznawstwa: dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, Warszawa, 1991 5) Fisiak J., Wstęp do współczesnej teorii lingwistycznej, Warszawa, 1978 6) Szupryczyńska M., Wstęp do językoznawstwa, Toruń, 1988
Literatura uzupełniająca
Uwagi