Wybrane zagadnienia ze współczesnej literatury rosyjskiej

Selected Topics in Contemporary Russian Literature

2023L

Kod przedmiotu24S1-WZAWh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Red. Suchanek L., Realiści i postmoderniści. Sylwetki współczesnych rosyjskich pisarzy emigracyjnych, Kraków: Wydawnictwo UJ,, 1997 2) Скоропанова И. С., , Русская прстмодернистская литература: новая философия, новый язык , Минск: ИСЗ,, 2000 3) Богданова О. В.,, Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60-90-е годы ХХ века -- начало ХХI века, Москва, 2006 4) Wołodźko-Butkiewicz A., "Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury: przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej", , Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi