Seminarium licencjackie i praca dyplomowa

BA seminar and thesis

2023L

Kod przedmiotu24S1O-SEMIPDII
Punkty ECTS 10
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szkutnik Zdzisław, Metodyka pisania pracy dyplomowej: skrypt dla studentów , Wydawnictwo Poznańskie, 2005 2) Zbroińska Barbara, Piszę pracę licencjacką i magisterską: praktyczne wskazówki dla studenta, WSEPiNM, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi