Filologia rosyjska z językiem angielskim - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Ukończenie specjalności filologia rosyjska z językiem angielskim pozwala na rozpoczęcie działalności zawodowej w dziedzinach wymagających aktywnej znajomości języka rosyjskiego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych Rosji. Absolwent może pracować w biurach tłumaczeń, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji. Nabyte umiejętności umożliwią także pracę w administracji, turystyce i sektorze usług.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
PNJR kurs zintegrowany I
16,5
ZAL-O
Ćwiczenia
210
III - Kierunkowe
Historia Rosji
3
EGZ
Wykład
30
Wstęp do językoznawstwa
3
ZAL-O
Wykład
30
Wstęp do literaturoznawstwa
3
ZAL-O
Wykład
30
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
PNJR kurs zintegrowany II
9,5
EGZ
Ćwiczenia
180
Stylistyka i kultura słowa I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia literatury rosyjskiej I
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Kultura Rosji I
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Praktyczna nauka języka angielskiego I
3
ZAL-O
Ćwiczenia
60
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot specjalnościowy I
1
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
PNJR czytanie z leksyką I
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PNJR gramatyka z ortografią I
3
ZAL-O
Ćwiczenia
60
PNJR konwersacje I
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - fonetyka praktyczna
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Stylistyka i kultura słowa II
1,5
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego II
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Historia literatury rosyjskiej II
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Kultura Rosji II
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
PNJA II
3,5
EGZ
Ćwiczenia
60
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru II
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot specjalnościowy II
2
ZAL-O
Wykład
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
PNJR czytanie z leksyką II
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
60
PNJR gramatyka z ortografią II
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PNJR konwersacje II
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Stylistyka i kultura słowa III
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego III
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Historia i kultura krajów anglojęzycznych
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Historia literatury rosyjskiej III
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Kultura Rosji III
1
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
PNJA III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Scs
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Proseminarium językoznawcze
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Proseminarium kulturoznawcze
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Proseminarium literaturoznawcze
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru a
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot specjalnościowy III
1
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
PNJR czytanie z leksyką III
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PNJR gramatyka z ortografią III
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PNJR konwersacje III
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Stylistyka i kultura słowa IV
1,5
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Historia języka rosyjskiego
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Historia literatury rosyjskiej IV
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
PNJA IV
4
EGZ
Ćwiczenia
90
Wybrane zagadnienia z literatur anglojęzycznych
1,5
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowych
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Ćwiczenia
160
Przedmiot do wyboru IV
1,5
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru b
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot specjalnościowy IV
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
PNJR czytanie z leksyką IV
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PNJR gramatyka z ortografią IV
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PNJR konwersacje IV
6
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka rosyjskiego: gramatyka z ortografią IV – czytanie z leksyką IV – konwersacje IV
0
EGZ
Egzamin
0
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka angielskiego
1,5
ZAL-O
Wykład
30
PNJA V
3
ZAL-O
Ćwiczenia
60
IV - Specjalnościowych
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
9
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny I
2,5
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru V
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0