Psychologia edukacyjna

Educational Psychology

2021L

Kod przedmiotu1400S1O-PE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńFunkcjonowanie dziecka-ucznia w szkole, w świetle głównych koncepcji psychologicznych. Pozycja socjometryczna. Rozwój intelektualny. Style i techniki wychowawcze. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów. Proces uczeni
Opis wykładówIA:Funkcjonowanie dziecka-ucznia w szkole, w świetle głównych koncepcji psychologicznych. Pozycja socjometryczna. Rozwój intelektualny. Style i techniki wychowawcze. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów. Proces uczenia
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dembo M.H., Stosowana psychologia wychowawcza, t. -, WSIP, 1997 2) Mietzel G., Psychologia dla nauczycieli. Jak wykorzystać teorie psychologiczne w praktyce dydaktycznej, t. -, GWP, 2009, s. - 3) Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i S-ka, 2004 4) Pilecki W., Rudkowska G., Wrona L., Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich, Kraków, 2005 5) Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka , PWN, 2011 6) Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, t. 1-2, PWN, 1988 7) Włodarski Z. (red.), Psychologia uczenia się, t. 1-2, PWN, 1988
Literatura uzupełniająca
Uwagi