Dydaktyka języka obcego

2022L

Kod przedmiotu24S1O-DJOI
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Harmer, Jeremy , The practice of English language teaching. , t. -, Pearson Education, 2007, s. - 2) Komorowska, Hanna, Metodyka nauczania języków obcych., t. -, Fraszka Edukacyjna, 2009, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi