Gramatyka kontrastywna

English-Polish contrastive grammar

2023L

Kod przedmiotu24S1O-GRAMKONh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Crystal, D, The Cambridge encyclopaedia of language , Cambridge University Press, 1987 2) Fisiak, J, An introductory Polish-English contrastive grammar, PWN, 1978 3) Willim, E., Mańczak- Wohlfeld, E., A contrastive approach to problems with English , PWN, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi