Historia Anglii i USA

2021Z

Kod przedmiotu24S1O-HAUSA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Henryk Zins, Historia Anglii, Ossolineum, 2002 2) Krzysztof Michałek, Historia USA, t. 1-3, KiW, 1999-2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi