Historia Anglii i USA

History of the UK and the USA

2021L

Kod przedmiotu24S1O-HISANIUh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi