Historia filozofii

History philosophy

2022Z

Kod przedmiotu24S1O-HISTFILfah
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) REALE G.,, Historia filozofii starożytnej, t. 1-5, RW KUL, 2012 2) GILSON E.,, Byt i istota, przeł. Eska D., Nowak J., , Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 2006 3) Ekkehard Martens , Herbert Schnadelbach, Filozofia - podstawowe pytania, Wiedza Powszechna, 1995 4) KUDEROWICZ Z., Filozofia nowożytnej Europy, PWN, Warszawa, 1989 5) HEMPOLIŃSKI ., , Filozofia Współczesna. Wprowadzenie do zagadnień i kierunków , PWN, Warszawa, 1989 6) HOŁÓWKA J., DZIOBKOWSKI B., (red.), Panorama współczesnej filozofii, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 7) Charles Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Wyd. Nauk. PWN, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi