Historia języka angielskiego

History of the English Language

2023L

Kod przedmiotu24S1O-HJAfah
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Alfred Reswzkiewicz, Synchronic Essentials of Old English , PWN, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi