Historia języka angielskiego

History of the English language

2023Z

Kod przedmiotu24S1O-HJAfnah
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) David Crystal, The Cambridge Encyclopedia of the English Language, CUP, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi