Historia literatury amerykańskiej

History of American Literature

2023Z

Kod przedmiotu24S1O-HLAfah
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Gray, A History of American Literature, Blackwell Publishing, 2004 2) R. Ruland, M. Bradbury, From Puritanism to Postmodernism, Penguin, 1992 3) K. Van Spankceren, Outline of American Literature, USIS, 2010 4) P. B. High , An Outline of American Literature, Longman, 2000 5) N. Baym (red.) , Norton Anthology of American Literature, Norton, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi