Historia literatury angielskiej

2022L

Kod przedmiotu24S1O-HLAfna4h
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zgorzelski, Andrzej, Lectures on British literature: a historical survey course. Pt. 2, (1700-1885), t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1990 2) Zgorzelski, Andrzej, Lectures on British literature: a historical survey course. Pt. 3, (1885-1980), t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1990, s. 3-23 3) Abrams, M.H., The Norton Anthology of English Literature, t. 1, Norton, 2012 4) Michael Alexander , A History of English Literature, Macmillan International Higher Education, 2013 5) Abrams, M.H., The Norton Anthology of English Literature, t. 2, Norton, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi