Historia literatury angielskiej

History of English literature

2022Z

Kod przedmiotu24S1O-HLAfnah
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Zgorzelski (ed.), Lectures on British Literature Part I, t. I, Wydawnictwo Gdańskie, 1999, s. - 2) S. Helsztyński (ed.), Specimens of English Poetry and Prose Część I (Wiek VII-XVI), t. I, Państwowe Wtdawnictwo Naukowe, 1986, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi