Historia literatury angielskiej

History of English literature

2023Z

Kod przedmiotu24S1O-HLAh
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, obowiązująca lista lektur (na stronie katedry), t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi