Kultura krajów angielskiego obszaru językowego

2021L

Kod przedmiotu24S1O-KKAOJa2h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi