Kultura krajów angielskiego obszaru językowego

Culture of Engish-speaking countries

2021Z

Kod przedmiotu24S1O-KKAOJah
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi