Kurs specjalizacyjny

Specialized course

2023Z

Kod przedmiotu24S1O-KS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szkutnik, Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej: skrypt dla studentów , Wydawnictwo Poznańskie, 2002 2) Zbroińska, B., Piszę pracę licencjacką i magisterską: praktyczne wskazówki dla studenta , WSEPiNM, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi