Praktyczna nauka języka angielskiego - czytanie ze słuchaniem

Practical English- reading and listening

2022Z

Kod przedmiotu24S1O-PNJACZSfah
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi