Praktyczna nauka języka angielskiego - czytanie ze słuchaniem

Practical English- reading and listening

2023Z

Kod przedmiotu24S1O-PNJACZSfnah
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Boyle M., Kisslinger E., Skillful: Listening and Speaking 4 , Macmillan , 2015 2) Bixby j., Scanlon J, Skillful: Reading and Writing 4, Macmillan, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi