Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna

Practical English- practical grammar

2022Z

Kod przedmiotu24S1O-PNJAGPanh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Foley, M. and Diane Hall., My GrammarLab Advanced C1/C2, Pearson Education Ltd, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi