Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna

Practical English- practical grammar

2021Z

Kod przedmiotu24S1O-PNJAGPfah
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Evans, V., FCE Use of English 1, Express Publishing, 1998 2) Evans, V., FCE Use of English 2 , Express Publishing, 1998 3) Mańczak-Wohlfeld, E. & A. Niżegorodcew, & E. Willim, A Practical Grammar of English, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993 4) Watcyn-Jones, P., & Allsop, J., Test Your Prepositions, Penguin English , 1990
Literatura uzupełniająca
Uwagi