Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna

Practical English- practical grammar

2023Z

Kod przedmiotu24S1O-PNJAGPfnah
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi