Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje z leksyką

Practical English - speaking and lexis

2022Z

Kod przedmiotu24S1O-PNJAKZLfah
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rózni autorzy, Artykuły z The Guardian, Ted talks, tededs, Guardian, 2018 2) różni autorzy, Destination C1/C2, MacMillan, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi