Praktyczna nauka języka angielskiego – konwersacje z leksyką

2023L

Kod przedmiotu24S1O-PNJAKZLfna6h
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi