Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje z leksyką

Practical English - speaking and lexis

2023Z

Kod przedmiotu24S1O-PNJAKZLfnah
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi