Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie

2022L

Kod przedmiotu24S1O-PNJAPAfa4
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bailey, S. , Academic Writing. A Handbook for International Students, t. -, Routledge, 2011, s. - 2) McCarthy, M, O'Dell, F., Academic Vocabulary in Use, t. -, Cambridge University Press, 2008, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi